ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר בחיינו, כל אדם המתפרנס מעבודה יגיעה אישית (כלומר לא מקצבה או הכנסה פאסיבית), תלוי ביכולת שלו לעבוד על מנת לפרנס את עצמו ובני ביתו. כאשר יכולת זו נפגעת, מכל סיבה אפשרית בין אם זה מחלה או תאונה או נכות או אובדן יכולת. תפגע רמת החיים ויכולת הקיום שלו ושל משפחתו. לכן חשוב מאוד לבטח את עצמנו למקרה שבו נכס כה חשוב כמו כושר העבודה שלנו יפגע או יינזק.

רוב פוליסות הביטוח המקובלות מכסות אובדן כושר עבודה בשיעור של 75 אחוזים ומעלה – אובדן כושר עבודה מלא אך ניתן גם לרכוש ביטוח לאובדן כושר עבודה חלקי 75 אחוז ומטה – באופן פרטני על פי פוליסה מסוימת.

הרחבות
יש צורך לבחון האם אובדן הכושר הוא לצווארון לבן/כחול ההבדל בתנאים יכול להסתכם בעשרות אלפי שקלים
אובדן כושר עבודה מותאם למשלח יד ספציפי- מקצועות מסוימים דורשים מהאדם התמחות מדויקת וכן לעיתים, שימוש באיברים מסוימים, על מנת לבצע את עבודתו. כך למשל, מנתח לא יוכל לעבוד במידה ונקטעה אצבע ידו, בעוד עורך דין, יוכל להמשיך להתפרנס כרגיל עם אותה הפציעה.
לכן, במקצועות אלה מומלץ להרחיב את הביטוח לכיסוי נזקים ספציפיים ומוגדרים מראש בהתאם לאי היכולת של המבוטח לעסוק בעבודתו או בעבודה דומה ברמת ההשכלה או המיומנות הנדרשת לעבודתו.

חשוב להיוועץ בצוות המומחים של ברק פיננסים טרם רכישת הפוליסה כדי לבחור את הביטוח המתאים לך ביותר מבחינת:
* משך הזמן שרק לאחריו תחלי לקבל את הפיצוי שרכשת.
* האם הפיצוי שתקבלי יתקזז עם הפיצוי שביטוח לאומי ישלם.
* האם לרכוש ביטוח בפרמיה משתנה או בפרמיה קבועה.
* האם יש צורך באובדן כושר עבודה, גם אם יש לך קרן פנסיה